Tình Trạng Thành Phố

Báo Cáo Thường Niên Năm 2020

Lưu ý: Báo cáo thường niên của năm ngoái có tiêu đề là Báo Cáo Thường Niên Năm 2020, nhưng báo cáo này phản ánh những thành tựu đạt được trong năm 2019. Chúng tôi đang thay đổi cách chúng tôi đặt tiêu đề cho các báo cáo một cách rõ ràng để phản ánh năm được báo cáo.

Mayor Anne McEnery-Ogle

Thông điệp từ Thị Trưởng

Kính gửi những người dân tuyệt vời của Vancouver –

Năm 2020 là một năm không giống bất kỳ năm nào. Năm này sẽ được ghi nhớ về một đại dịch hoành hành trên toàn thế giới, một cuộc suy thoái kinh tế và sự bất ổn dân sự. Nhiều người đã phải trải qua sự khó khăn và mất mát rất lớn. Mỗi người trong chúng ta đã buộc phải thay đổi cách chúng ta làm việc, cách chúng ta kết nối với gia đình và bạn bè, cũng như cách chúng ta sống cuộc sống của mình.

Trong một năm mà mọi thứ đã đều thay đổi, Thành Phố Vancouver đứng trước thách thức và có nhiều sáng tạo trong cách chúng ta đối phó. Chúng ta đã tái hình dung các hoạt động và tập trung vào việc thích ứng và phát triển để phục vụ hiệu quả cho người dân của chúng ta, đồng thời bảo vệ sức khỏe của các nhân viên và cộng đồng. Chúng ta khẳng định sự cam kết của mình đối với bình đẳng chủng tộc và công lý, thực hiện theo cam kết đó. Và cho dù có những thách thức không thể tưởng tượng được vào năm ngoái, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục thúc đẩy các dự án và sáng kiến ưu tiên về phía trước phục vụ cho cộng đồng.

Tôi rất vui mừng được trình bày Báo Cáo Thường Niên Năm 2020 của Thành Phố Vancouver. Báo cáo này nêu bật những thành tựu đã đạt được trong năm 2020 và khả năng ứng phó của Thành Phố đối với các nhu cầu đang nổi lên nhanh chóng trong việc phục vụ cộng đồng một cách an toàn và hiệu quả.

Trong khi chúng ta tiếp tục vượt lên khỏi các cuộc khủng hoảng năm 2020, chúng ta đang đi đúng hướng và có nhiều lý do để hy vọng. Vancouver sẽ phát triển thành một cộng đồng mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn và công bằng hơn khi chúng ta tiếp tục hành trình đặc biệt này để phát triển từ một khu dân cư ngoại ô thành một thành phố ven sông đẳng cấp thế giới, đáng sống, toàn diện.

Chân thành cảm ơn tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng ta vì sức mạnh, sự kiên cường và lòng nhân ái tuyệt vời của quý vị. Nếu không có quý vị, điều này sẽ không thể thành hiện thực. Cảm ơn quý vị đã đóng góp một phần vào những điều khiến Vancouver trở thành một cộng đồng đặc biệt và chu đáo.

Tôi mong đợi những điều chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên trong năm 2021.

Thị Trưởng Anne McEnerny-Ogle