Thuế Tiện Ích Thành Phố năm 2020

Luật của tiểu bang cho phép các thành phố đánh thuế đối với các tiện ích công cộng mà thành phố cung cấp cho người dân và các doanh nghiệp, chẳng hạn như dịch vụ nước sinh hoạt và nước thải.

Thuế Suất Tiện Ích Thành Phố năm 2020: 28,9%

Đánh thuế trên doanh thu từ nước sinh hoạt, nước thải, nước mưa và chất thải rắn của Thành Phố

Thành Phố thu được $41,99 triệu tiền thuế tiện ích vào năm 2020

Số Tiền Đã Được Chi Tiêu Như Thế Nào?

Cảnh sát: $17,304 triệu (41%)

Cứu hỏa: $7,753 triệu (18%)

Đường phố: $4,518 triệu (11%)

Các Dự Án Chủ Chốt: $2,815 triệu (7%)

Chính Quyền Chung: $2,534 triệu (6%)

Hỗ Trợ An Toàn Công Cộng: $2,159 triệu (5%)

Công Viên & Giải Trí: $2,132 triệu (5%)

Quy Hoạch & Phát Triển Kinh Tế: $1,264 triệu (3%)

Nợ: $806.000 (2%)

Bảo Trì Khu Đất & Cơ Sở Vật Chất: $567.000 (1%)

Hỗ Trợ Cơ Quan Bên Ngoài (Cơ Quan Kiểm Soát Động Vật Quận Clark, Cơ Quan Không Khí Sạch Vùng Tây Nam, Hiệp Hội Nhân Đạo cho Vùng Tây Nam Washington, v.v.): $139.000 (<1%)