Chính Quyền Thành Phố của quý vị trong năm 2020

1.072

nhân viên toàn thời gian

215

nhân viên cảnh sát

182

lính cứu hỏa

68

đoàn thể khu phố được Thành Phố công nhận và hỗ trợ

72

công viên được xây dựng

10

trạm cứu hỏa

10.068

giấy phép xây dựng đã được cấp

38.098

Sở Cứu Hỏa Vancouver đã trả lời 38.098 cuộc gọi

109.552

Các nhân viên Sở Cảnh Sát Vancouver đã được điều động xử lý 109.552 vụ việc

1.071

trường hợp khiếu nại bộ luật đã được giải quyết

9,5 tỷ

9,5 tỷ gallon nước uống sạch và an toàn được cung cấp

37

sắc lệnh được Hội Đồng Thành Phố thông qua

77

dặm đường thành phố được cải thiện

86

dốc vỉa hè lề đường được nâng cấp, tuân thủ ADA được lắp đặt

220

nguồn lực hỗ trợ người vô gia cư và các yêu cầu ứng phó đã hoàn thành

44.832

cuộc thanh tra tòa nhà đã hoàn thành