Quỹ Nhà Ở Giá Phải Chăng

Các cử tri đầu phiếu Vancouver đã phê duyệt thành lập Quỹ Nhà Ở Giá Phải Chăng (AHF) kéo dài 7 năm vào năm 2016. Thuế bất động sản này được giới hạn ở mức $6 triệu mỗi năm. Doanh thu được sử dụng để mua, xây dựng và bảo quản nhà cho thuê cho người có thu nhập thấp và hỗ trợ các chương trình nhà ở và hỗ trợ tiền nhà giúp ngăn ngừa hoặc giải quyết tình trạng vô gia cư.

Tiền Thu Thuế Được Chi Tiêu Thế Nào trong Năm 2020?*

Xây Dựng Nhà Ở: $4.550.000 (248 căn)

Bảo Quản Nhà Ở: $1.615.000 (76 căn)

Các Chương Trình Ngăn Ngừa Tình Trạng Vô Gia Cư: $1.500.000 (277 hộ gia đình)

Nơi trú ẩn: $456.412 (66 giường)

Quản lý: $277.696

*Nguồn tiền thu chi đến từ các khoản thuế được thu trong năm 2020 và các năm trước đó.

Nhận thêm thông tin về Quỹ Nhà Ở Giá Phải Chăng.

8

Các dự án nhà ở do AHF tài trợ hiện đang được xây dựng

172

Tổng số nhà ở do AHF tài trợ đang được thuê vào năm 2020

131

Số lượng nhà ở do AHF tài trợ đang được cho những người vô gia cư thuê trước đây

66

Giường ở nơi trú ẩn mới do AHF tài trợ

320

Số người nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà do AHF tài trợ